انتخاب مدیرعامل داروسازی داملران رازک به عنوان کارآفرین برتر استان لرستان

پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر استان لرستان با هدف شناسایی کارآفرینان، ترویج فرهنگ کار آفرینی، ایجاد روحیه نشاط و کار و تلاش در بین صنعتگران و کارآفرینان استان برگزار و عزت الله محمدپور مدیر عامل شرکت داروسازی داملران رازک از سوی استاندار و اداره کل کار و امور اجتماعی استان لرستان به عنوان کارآفرین برتر استان معرفی و با اهداء لوح سپاس و تندیس مورد تقدیر و قدردانی قرار گرفت.

اشتراک گذاری