هولدینگ داروپخش برترین شرکت در صنعت دارویی کشور

در رتبه بندی سال ۱۳۹۱ شرکتهای برتر ایران، شرکت هولدینگ داروپخش توانست با فروش ۱۱۳۶۶ میلیارد ریال، رتبه نخست صنعت داروسازی کشور را به خود اختصاص دهد.
در این رتبه‌بندی که هرساله توسط سازمان مدیریت صنعتی اعلام می‌گردد، شرکت‌های دارویی در مجموع توانستند فروشی بالغ بر ۸۳۸۰۳ میلیارد ریال را محقق سازند که در قیاس با رقم ۷۳۰۴۷ میلیارد ریال در سال مالی ۸۹، رشدی ۱۵ درصدی را تجربه کرده است. در رتبه‌بندی سال مالی ۹۰، پنج شرکت دارویی در جمع یکصد شرکت برتر؛ چهار شرکت دارویی در جمع صد شرکت دوم؛ شش شرکت دارویی در جمع صد شرکت سوم؛ و چهارده شرکت دارویی در جمع صد شرکت چهارم جای گرفته‌اند.
در رتبه‌بندی سال ۹۱ ، شرکت هولدینگ داروپخش توانست با فروش ۱۱۳۶۶ میلیارد ریال، رتبه نخست صنعت داروسازی کشور را به خود اختصاص دهد. میزان فروش شرکت هولدینگ داروپخش در سال مالی ۸۹، ۹۵۰۶ میلیارد ریال بوده است و لذا این شرکت توانسته در سال مالی ۹۰، رشدی ۲۰درصدی را در فروش خود تجربه نماید که این میزان در میان شرکت‌های دارویی قرار گرفته در جمع یکصد شرکت برتر بالاترین رشد می‌باشد. ضمن آنکه این شرکت توانسته است در جمع یکصد شرکت برتر کشور، در جایگاه ۵۹ قرار گیرد.
پس از شرکت هولدینگ داروپخش که توانست رتبه نخست را بدست آورد، شرکت توزیع داروپخش به عنوان دومین شرکت برتر در میان شرکت‌های صنعت داروسازی معرفی گردید. توزیع داروپخش با فروشی بالغ بر ۸۶۶۷ میلیارد ریال موفق شد عنوان دومین شرکت برتر در صنعت داروسازی کشور را به خود اختصاص دهد. فروش سال مالی ۹۰ این شرکت نیز در مقایسه با فروش ۷۵۰۲ میلیارد ریالی آن در سال مالی ۹۸، مبین رشد ۱۶درصدی فروش این شرکت می‌باشد. این شرکت توانست در رتبه‌بندی سال مالی ۹۰، در جایگاه ۷۲ قرار گیرد.
همچنین در این رتبه‌بندی هولدینگ پارس‌دارو توانست با قرار گرفتن در رتبه ۸۲ در جمع یکصد شرکت برتر کشور، در میان شرکت‌های داروسازی در رتبه سوم قرار گیرد. فروش سال مالی ۸۹ این شرکت ۶۴۰۰ میلیارد ریال و فروش سال مالی ۹۰ آن ۷۳۶۵ میلیارد ریال می‌باشد که نتیجتا در سال مالی ۹۰ نسبت به سال گذشته آن، رشدی ۱۵ درصدی داشته است. شرکت پخش هجرت با فروشی بالغ بر ۶۰۴۷ میلیارد ریال و رشدی ۱۳درصدی در فروش، رتبه چهارم را در میان شرکت‌های برتر صنعت داروسازی به خود اختصاص داد. میزان فروش این شرکت در سال گذشته آن ۵۳۵۶ میلیارد ریال بوده است.

اشتراک گذاری