گواهی ثبت داروسازی کاسپین تامین توسط وزارت بهداشت عراق

پیرو بازدید مسئولان وزارت بهداشت عراق از کارخانه داروسازی کاسپین تامین، گواهی ثبت شرکت داروسازی کاسپین تامین به شماره ۳۹۵ مورخ ۲۹/۳/۲۰۱۰ توسط وزارت بهداشت عراق صادر شد.

با توجه به این خبر تا کنون ۴۵ قلم محصول تولیدی این شرکت به کشور عراق صادر گردیده و پروسه تکمیل مدارک ثبت در دست اقدام است. همچنین  سایر محصولات تولیدی کاسپین تامین به سبد محصولات صادراتی کشور عراق اضافه خواهد شد.

اشتراک گذاری