هیئت مدیره شرکت داروپخش (سهامی عام)
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره: فرشاد ملک‌وند فرد
کارشناسی حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی تهران


رئیس هیئت مدیره: دکتر محمدرضا شانه‌ساز پورشوشتری
دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


نائب رئیس هیئت مدیره: محمدعلی وطنی
کارشناسی بانکداری


عضو هیئت مدیره: علی اصغری
کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران


عضو هئیت مدیره: دکتر سیدفرشاد فاطمی اردستانی
دکترای اقتصاد از دانشگاه کالج لندن (UCL) انگلستان

گروه داروپخش