برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ داروپخش در تاریخ 1402/4/31
عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29

در این مجمع که با حضور ۸۹ درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی از جمله دکتر نکویی نیا مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین و هیئت همراه ، نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، مدیر عامل و و اعضای هئیت مدیره شرکت در سالن همایش های کارخانجات داروپخش برگزار شد، دکتر حسین عطار مدیر عامل هلدینگ داروپخش ضمن تشکر از زحمات هیئت مدیره و کارکنان شرکت به بیان گزارش عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۱ پرداختند که اهم نکات مطرح شده عبارت است از رشد ارزش بازار هلدینگ داروپخش از حدود 99 هزار میلیارد ریال به بیش از 142 هزار میلیارد ریال و رشد سود خالص شرکت از 18.799 میلیارد ریال بـه 24.982 میلیارد ریال که با رشد ۳۲ درصدی درآمد عملیاتی شرکت محقق گردیده است. دکتر عطار عنوان کردند که در مجموع شرکت های تولیدی گروه ۲۶ درصد افزایش فروش و شرکتهای پخش گروه رشد فروش ۵۵ درصدی را تجربه کردند که با فراز و فرود های فراوان بازار دارو در سال 1401 عملکرد مناسبی ارزیابی میشود. همچنین ایشان به بیان طرح توسعه محصولات و اخذ حدود شصت پروانه جدید محصولات تولیدی در شرکت های زیر مجموعه هلدینگ داروپخش پرداخت و به برنامه های شرکت برای ورود به حوزه های نوآورانه و داروهای با تکنولوژی بالا اشاره نمودند. علاوه بر این راجع به برنامه ی تحول هلدینگ را در دوازده محور اصلی از جمله چابکسازی و فناوری محوری، شفافیت و پاسخگویی و ارتباط موثر با سهامداران توضیحاتی ارائه دادند که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.
درپایان این مجمع با اکثریت آرا سهامداران سود نقدی نود درصدی معادل 6.452 ریال از 7.037 ریال سود محقق شده به ازای هر سهم راتصویب نمود.