جناب آقای مهندس افشین نصایحی طی حکمی در تاریخ 1402/5/2 به عنوان مدیر فناوری اطلاعات شرکت داروپخش (سهامی عام) منصوب شدند.