با حضور معاونت محترم برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی شستا آغاز شد:
چهارمین جشنواره ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های تابعه شستا

ارزیابی حضوری کلیه شرکت‌های گروه دارویی تامین (TPICO)، به‌عنوان شرکت‌های منتخب مرحله اول در چهارمین دوره رتبه‌بندی شرکت‌های تابعه شستا، از بیست و سوم دی‌ماه آغاز و تا پنجم بهمن‌ماه ١٣٩٦ ادامه یافت. ماموریت این طرح، ارزیابی میزان تحقق راهبردهای کلان سازمان تأمين اجتماعی مبني بر ارتقای بازدهی سرمايه‌گذاری‌ها، تبیین و ترجمه سیاست‌ها و خط‌مشی‌های شرکت سرمايه‌گذاری تأمين اجتماعی برای شرکت‌های تابعه و پایش مستمر آنها است. از جمله سایر اهداف این طرح می‌توان به شناسایی و رفع کاستی‌ها و نقاط ضعف شرکت‌ها بر اساس نتایج ارزيابی عملکرد، به اشتراک‌گذاری تجارب برتر و دستاوردهای مدیریتی شرکت‌ها، زمینه‌سازی جهت حرکت شرکت‌ها در مسیر تعالی و توسعه پایدار و حضور در عرصه‌های بین‌المللی، و ايجاد انگيزه لازم در شرکت‌ها به‌منظور اعتلای عملکرد و ترغيب به خودارزيابی اشاره نمود.

شایان ذکر است طرح رتبه‌بندی شرکت‌های تابعه شرکت سرمايه‌گذاری تأمين اجتماعی (شستا) با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی آن شرکت از سال 1393 به‌عنوان یک مدل بومی و بر اساس الگوهای کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) و با تمرکز بر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طراحی و اجرا شده است. این مدل مبتنی بر 56 شاخص در چهار منظر مالی، مشتری و بازار، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری با وزن‌ها و ضرایب متفاوت است. در خصوص هر یک از این شاخص‌ها، چهار مولفه جهت ارزیابی مدنظر قرار خواهد گرفت:
1- رشد شاخص در مقایسه با سال گذشته
2- مقایسه شاخص با متوسط صنعت در هر زیربخش (ماده اولیه؛ تولید؛ پخش؛ بازرگانی)
3- میزان تحقق هدف‌گذاری‌های انجام شده
4- بیان علت در خصوص شاخص‌های دارای افزایش و یا کاهش معنادار
همواره در مدل‌های ارزیابی و جوایز مختلف تعالی، دو موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است: از یک‌سو عملکرد منسجم و برنامه‌ریزی‌شده، استقرار پروژه‌های بهبود و حصول نتایج عملکردی و از سوی دیگر نحوه ارائه این دستاوردها و اقدامات انجام شده به‌صورت مستدل و مستند به ارزیابان. خوشبختانه طی دو سال گذشته، شرکت‌های دارویی مجموعه شستا به‌صورت کلی، در هر دو زمینه از وضعیت مناسبی برخوردار بوده‌اند که این امر منجر به کسب رتبه‌های درخور (نسبت به سایر شرکت‌های زیرمجموعه شستا) توسط آنها شده است. این مهم و همچنین اهمیت کسب‌وکار دارو برای مجموعه شستا باعث شد ارزیابی حضوری تمامی شرکت‌های هلدینگ دارویی در دستور کار معاونت برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی شستا قرار گیرد. به‌منظور انجام ارزیابی‌های حضوری تیمی متشکل از نمایندگان شرکت شستا از واحدهای مختلف معرفی شدند که به تناسب در جلسات حضور داشتند. همچنین همکاران هلدینگ نیز برای اشراف بیشتر بر نحوه ارزیابی، توضیح برخی تفاوت‌های ناشی از ماهیت صنعت دارو و شفاف‌سازی برخی ابهامات در جریان جلسات برای ارزیابان شستا مشارکت داشتند.